GeloofHoopLiefde


Go to content

Apostoliese Geloofsbelydenis

Ontdek Christus > Wat bely ons?

Die Apostoliese Geloofsbelydenis is nie deur die apostels opgestel nie, maar die Christelike Kerk noem dit so. Dit het reeds in die 2de eeu ontstaan en het sy finale vorm in ongeveer die vierde eeu gekry.

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde;
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is
en neergedaal het na die hel.
Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood;
opgevaar na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
waarvandaan Hy sal kom om die lewendes
en die dooies te oordeel.
Ek glo in die Heilige Gees;
Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges;
die vergewing van sondes;
die opstanding van die liggaam
en 'n ewige lewe.


Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu