GeloofHoopLiefde


Go to content

Die Rel oor die Tiende

Artikels

Geldelike bekommernisse kwel ons almal. Vir die Kerk ook! Daar is 'n rede daarvoor. Ons dink mos alte graag dat die geld wat ons verdien, ons s'n is. Dis verkeerd. Die geld wat ons verdien is nie ons s'n nie. God s dit behoort aan Hom!

Die aarde en alles wat daarop is, die wreld en di wat daar woon, alles behoort aan die Here, want Hy het die fondamente daarvan in die see gel en dit stewig gevestig in die waters. (Ps. 24:1-2)
Die hemel. Selfs die hoogste hemel, behoort aan die Here jou God, ook die aarde en alles daarop. (Deut. 10:14)
Ek sou jou nie vra as Ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan My. (Ps. 50:12)

Dawid bely dit ook in sy dankgebed nadat die volk mildelik vir die bou van die tempel bygedra het. Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het. (1 Kron. 29:14)

God hou ook sy hele skepping in stand. Hy is die krag agter alles. Selfs die energie wat mens nodig het om te werk en te dink. Dit is Hy wat ales laat groei. S staan daar byvoorbeeld in 2 Kron. 9:10: God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei

Erken dit! Jou inkomste behoort aan die Here!

Die Here is egter vrygewig. Hy reserveer vir Homself net een klein tiende van dit wat uit Sy aarde en deur Sy krag deur Sy skepsel, die mens, voortgebring word! Die res kan jy dan gebruik. Eers wanneer (en slegs wanneer) jy hierdie tiende, wat aan God behoort, aan Hom gegee het, kan jy die ander nege tiendes vir jouself toe-eien. Dit is God se wet!

Waar kom di wet vandaan? Aanvanklik was dit nie 'n wet nie. Abram het vrywillig 'n tiende van sy besittings aan Melgisedek, die priester van God, gegee nadat laasgenoemde vir hom gesen het. (Gen. 14:20) By die Sina-berg het die Here egter deur Moses vir die Israeliete 'n nuwe wet gegee:
Een tiende van al die produkte van die land behoort aan die Here, of dit nou graan of vrugte is. Dit is aan die Here gewy. (Lev. 27:30) Een tiende van die beeste en kleinvee behoort aan die Here. (Lev. 27:32)

Die tiendes moes aan die Levietiese prieters oorhandig word. Jesus Christus het di bevel van God herhaal in Matt 23:23 en vir die Skrifgeleerdes en Farisers ges hulle moet k dade van geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid doen. Jesus het ook ges:Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort. (Markus 12:17)

Die wet oor die tiende geld dus ook nog vir die Nuwe Testamentiese Kerk.

Aanvanklik het die Levietiese priesters die offers ontvang om daarmee die tempeldiens in stand te hou. In Hebrers 7 wys God ons dat die priesterskap in die Nuwe Testament verander is van die Leviete na die Hopriesterskap van Jesus Christus. Daarom is enige bydraes wat ons maak ter wille van die instandhouding van die erediens, die verkondiging en uitbreiding van die Evangelie van Jesus Christus:
Weet julle nie dat di wat tempeldiens verrig, uit die tempel lewe, en di wat die altaar bedien, uit die offers hul deel ontvang nie? So het die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. (1 Kor. 9:13-14)

Wanneer jy jou tiende betaal, gee jy bloot aan God wat in elk geval Syne is. Dit behoort reeds aan Hom. Dit was nooit jou eiendom nie. En God s jy steel dit as jy dit nie vir Hom gee nie! Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle My. Julle vra: Waarvan beroof ons U? Van tiendes en offergawes. (Mal. 3:8)

Dan voeg God by dat as ons sy bevel gehoorsaam, ons Hom maar kan toets: Toets My of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle ren sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, s die Here, die Almagtige. Dan sal die nasies julle as gelukkige mense beskou; julle sal in 'n begeerlike land woon, s die Here die Almagtige. (Mal. 3:10-12)

Die Here vra gehoorsaamheid aan Sy bevel. Dan kan jy hom maar toets. Dit sal ook jou fanansile kwellinge laat verdwyn: Luk 12:31: Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee, d.w.s. die materile dinge.

Wat is
jou besluit?

2009 Henk Botha

Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu