GeloofHoopLiefde


Go to content

Die Tiende en die uitdra van die Evangelie

Artikels

Jesus Christus se laaste woorde op aarde aan Sy dissiples was:
Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wreld. (Matt. 28:19-20)

Ons het dus 'n opdrag van ons Verlosser ontvang om die evangelie uit te dra. Dit beteken nie net dat ons elkeen persoonlik dit moet doen nie, maar ook dat ons Sy Kerk in staat moet stel om dit te doen. Die Apostel Paulus s:

Weet julle nie dat di wat die tempeldiens verrig, uit die tempel lewe, en di wat die altaar bedien, uit die offers hulle deel ontvang nie? So het die Here ook bepaal dat di wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. (1 Kor. 9:13-14)

Dit is ook wat in die eerste Christelike gemeente gebeur het:

Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. (Hand. 2:44-47)

Deur onder andere hul mededeelsaamheid het die eerste gemeente die evangelie van verlossing uitgedra. Die hele volk was hulle goedgesind en die Kerk get gegroei.

Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. (2 Kor. 9:11-15)

Enige bydraes wat ons maak is ter wille van die verkondiging van die evangelie. As iemand deur Christus na God toe naderkom, kan Christus hom geheel en al red want Hy leef vir ewig om ons saak by God te stel - vgl. Hebrers 7:25. Ons dra dus 'n groot verantwoordelikheid - 'n verantwoordelikheid teenoor ons naaste wat miskien nog nooit die evangelie gehoor het nie.

Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardis: So s Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek weet wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die o van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer Ek op julle sal afkom nie. (Op. 3:1-3)

En nou, liewe kinders, julle moet in Hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal h wanneer Hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor Hom sal staan nie. (1 Joh. 2:28)

Dit gaan alles oor gehoorsaamheid aan die evangelie wat ons bely en oor liefde. Dit moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet die daad bewys word. Dit sluit gehoorsaamheid aan die bevel oor die tiende in.

Gaan jy gehoorsaam wees?

2009 Henk Botha

Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu