GeloofHoopLiefde


Go to content

Die Tiende en jou Heilslewe

Artikels

Ons het reeds gesien:

  • dat die geld wat ons verdien aan die Here behoort, en nie aan ons nie;
  • dat Hy egter net een-tiende daarvan vir Homself opeis;
  • dat ons van die Allerhoogste steel as ons nie die tiende gee nie;
  • dat ons die res mag gebruik.


Ons prioriteite is tog so dikwels verkeerd. "Hier op aarde lewe julle in weelde en oordaad; julle smul na hartelus, en dit terwyl die slagdag reeds daar is." (Jak. 5:5)

Ja, dit gaan alles oor die Eie Ek en ons eie begeertes. Daardeur veroorsaak mens vir jouself net probleme. Dit is veral geld en rykdom wat probleme veroorsaak: "Maar di wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal." (1 Tim. 6:9-10)

God moet die mikpunt in ons lewens wees: "Di wat in hierdie wreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms sodat hulle die ware lewe sal verkry." (1 Tim. 6:17-19)

Ons moenie geld en die wreld liefh nie, maar vir God. Dit gaan oor prioriteite: "Moenie die sondige wreld en die dinge van die wreld liefh nie. As iemand die wreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wreldse dinge - alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy o sien en begeer, al sy gesteldheid op besit - kom nie van die Vader nie maar uit die wreld. En die wreld met al sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe." (1 Joh. 2:15-17)

Dit is 'n belofte van die Allerhoogste! Glo jy dit? Is jy bereid om die Almagtige op Sy Woord te neem? Jy moet kies. Die implikasie van die keuse is dat jy moet doen wat God beveel. Jesus Christus het aan die Farisers en Skrifgeleerdes ges dat die tiende gegee moet word en dat dit aangevul moet word met dade van geregtigheid, betroubaarheid en barmhartigheid.

As jy nie die Getroue se beloftes wil glo nie en net jou eie begeertes bevredig, kan jy nie verwag dat God jou sal sen of jou gebede verhoor nie. Jou gebede word dan kragteloos - juis vanwe ongeloof. "Julle wil dinge h maar kry dit nie Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig." (Jak. 4:2-3)

Dit gebeur dikwels dat ons as't ware vir God wil verplig om ons gebede te verhoor. Die Here het vir Job ges: "Wie wil aan M eise stel dat ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder die hemel behoort aan My." (Job. 41:2)

Ons moet leer wat die Spreukedigter s: "Dit is die sen van die Here wat rykdom bring, jou geswoeg laat dit nie meer word nie." (Spr. 10:22)

Neem die Here se beloftes ter harte. Die Bybel is vol voorbeelde wat bewys dat die Here getrou is - Hy kom altyd sy beloftes na. "Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn." (Spr. 3:9-10)

Prioriteite! Ons s so maklik dat dit ons is wat begrotings moet laat klop. Dan kan ons menige argumente opper om ons standpunte te regverdig. Maar onthou wat s die Woord: "Vermy die onheilige en sinlose praatjies en die redenasies van die 'kennis', soos dit verkeerdelik genoem word. Daar is mense wat daardie 'kennis' aanhang en so van die geloof afgedwaal het." (1 Tim. 6:20-21)

Wat is jou keuse?

2009 Henk Botha

Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu