GeloofHoopLiefde


Go to content

Die verhore van Jesus Christus uit 'n regsoogpunt beskou.

Luister Aanlyn

DIE VERHORE VAN JESUS CHRISTUS


Hoor die Evangelie uit 'n regsoogpunt. U sal aan die hand van die MosaÔse wette (soos byvoorbeeld Eksodus en Deuteronomium), die Romeinse Reg van destyds en die Romeins-Hollandse Reg van vandag hoor hoe die reg verkrag is toe ons Here Jesus Christus voor die regbanke van die wÍreld verskyn het.

Mens lees dikwels so maklik bo-oor kernpunte wat in die vier Evangelies opgeteken is omdat die verhaal so bekend is. U sal egter verstom staan wanneer u die verhaal vanuit 'n regsoogpunt hoor. U sal byvoorbeeld die volgende hoor:

  • Jesus het ses verhore gehad: drie deur die Kerk en drie deur die Staat.
  • Waarom was daar soveel verhore? Wat is die betekenis van die syfer drie?
  • Hoekom was die verhore onwettig volgens die Bybelse wette en die Romeinse Reg?
  • Watter klagtes het die Kerk en watter klagtes het die Staat aangehoor?
  • Waarom het Jesus soms gepraat ... en soms geswyg?
  • Hoe is die eed destyds opgelÍ?
  • Die Kerk het Jesus skuldig bevind. Drie keer!
  • Die Staat het Jesus onskuldig bevind. Drie keer!
  • Die vreemdheid van Pilatus se strafoplegging van Jesus.


'n Aanbieding op Goeie Vrydag, 2007 deur Adv. Henk Botha



Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu