GeloofHoopLiefde


Go to content

Waar kyk jy vir jou toekoms?

Ontdek Christus


Ek weet wat Ek vir julle beplan, s die Here; voorspoed en nie
teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting!
(Jeremia. 29:11)


Waarop gaan jou lewe uitloop op voorspoed of teenspoed, in die hemel of die hel? Beplan jy jou toekoms? Hoe? Deur boeke te lees of ander se raad te vra? Soek jy antwoorde by fortuinvertellers of deur na die sterre te kyk? Vriend, moenie na die sterre kyk nie. Kyk na die Een wat die sterre gemaak het! God het 'n plan vir jou lewe jou opvoeding, jou besigheid, jou huwelik, jou verhoudinge. Dit is 'n plan met ewigheidsbetekenis. 'n Plan waardeur jy die ware lewe kan ontdek 'n lewe in gemeenskap met die Lewende God vir nou en vir ewig!

As jy hierdie ware lewe en toekoms soek, luister na die Evangelie, die Goeie Nuus van Johannes 3:16: God het die wreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal h.

Volg nou die volgende roete om by die ware lewe uit te kom:

Erken jou sonde

Dis is jou sonde wat jou van die lewe met God beroof. Begryp en erken dat jy 'n sondaar is. Sonde skei ons van God. Die Bybel s: Almal het gesondig en is ver van God af. (Romeine 3:23) Die enigste manier terug na God toe is deur sy Seun, Jesus Christus.

Los jou eie pogings

Laat vaar jou eie pogings om jouself te red deur byvoorbeeld 'n goeie lewe te lei. Jy sal dit in elk geval nie regkry nie. As jy jouself kon red deur 'n goeie lewe te lei sou Jesus nie hoef te gesterf het nie! Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. (Titus 3:5) Redding is deur God se genade. Die Bybel s: Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige reg om op homself trots te wees nie. (Efesirs 2:8-9)

Erken Christus se betaling

Glo dat Jesus Christus, die Seun van God, vir jou sondes gesterf het. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gestef het toe ons nog sondaars was. (Romeine 5:8) Dit beteken dat Jesus in jou plek gesterf het. Jou sondeskuld is deur die bloed van Jesus Christus betaal wat ons van
elke sonde reinig. (1 Johannes 1:7)

Aanvaar Christus as Jou Verlosser

Plaas jou geloof in Jesus Christus en Hom alleen vir jou redding. Die bloed van Christus help jou nie totdat hy Hom in die geloof aanvaar. Die Bybel s: Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. (Handelinge 16:31) Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. (Johannes 14:6)

Bid dan die volgende gebed tot God

O God, ek is 'n sondaar. Ek is verlore en moet gered word. Ek erken dat ek myself nie kan red nie, daarom vertrou ek op U om my te red. Oortuig my, deur U Gees van my eie verlorenheid en skenk aan my die geloof in Jesus Christus alleeen. Ek wil my lewe aan u oorgee, omdat die lewe net by U te vinde is!
In Jesus se Naam bid ek dit. AMEN.

As jy hierdie gebed opreg bid, belowe God dat jy gered is! En jy sal ewig bly wees dat jy Christus as jou enigste troos in lewe en in sterwe aanvaar het.

2009 Henk Botha


Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu