GeloofHoopLiefde


Go to content

Wat s die Bybel oor geloof?

Ontdek Christus

Geloof
Heb. 11:1 Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop,
om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.
Joh. 17:3 En dit is die lewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware
God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.
Rom. 4:18 Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop
en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die
belofte: So sal jou nageslag wees. Al was hy sowat
honderd jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam
reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te h,
het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin
twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof
versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle
daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof
het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus
vrygespreek.
Rom 10:10
en 13
Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die
mond bely ons, ens ons word gered. Die Skrif s tog:
Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.
Niemand nie! ... Want elkeen wat die Naam van die Here
aanroep, sal gered word.
Heb. 4:16 Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon,
sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op
die regte tyd gered kan word.
Hand. 16:14 Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak.
Hand. 7:55 Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die
hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan
die regterhand van God staan.
Rom 5:17 di wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe
ontvang het, sal lewe en heerskappy voer.
Joh. 5:24 Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat ek s, en in Hom glo
wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie
veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe
oorgegaan.
1 Joh. 3:14 Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan
het, want ons het ons broers lief. Wie nie liefhet nie, bly in
die dood.

Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu