GeloofHoopLiefde


Go to content

Wat s die Bybel oor sonde en vryspraak?

Ontdek Christus

Sonde
Rom. 3:10 Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een
nie.
Rom. 3:20 Deur die wet leer 'n mens wat sonde is.
Rom. 3:23 Almal het gesondig, en het nie deel aan die
heerlikheid van God nie.
Rom. 5:12 Deur een mens het die sonde in die wreld gekom
en deur die sonde die dood, en so het die dood tot
al die mense deurgedring, mdat almal gesondig het.
Rom. 6:23 Die loon wat die sonde gee, is die dood.
1 Joh. 1:8 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg
ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.
1 Joh. 1:10 As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak
ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.
Rom. 8:7 Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens
hom besig hou, is immers vyandskap teen God.
Gen. 6:5-6 Toe die Here sien hoe grot die verdorwenheid van
die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net
slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor
dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het
Hom diep gegrief.
Vryspraak
Joh. 3:16 God het die wreld so liefgehad dat Hy sy enigste
Seun gegee het, sodat di wat in Hom glo, nie
verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal h.
Rom. 5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat
Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars
was.
Titus 3:5 Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir
ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy
eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die
wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die
Heilige Gees wat nuwe lewe gee.
Ef. 2:8-9 Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.
Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is 'n
gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste
nie, en daarom het niemand enige rede om op
homself trots te wees nie.
Hand. 16:31 Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en
jou huisgesin.
1 Joh. 5:13 Hierdie brief skrywe ek aan julle, sodat julle kan
weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die
Seun van God glo.

Tuisblad | Ontdek Christus | Luister Aanlyn | Artikels | Kontak ons | Skenking | Site Map


Back to content | Back to main menu